Cuộc sống

Không bao giờ có một thứ gọi là Cuộc sống ổn định

Tại sao 2020 rồi, mà vẫn còn nhiều người dạy dỗ, định hướng cho con cái, người thân họ về sự ổn định, phải tìm một công việc ổn định, làm cái này, cái kia để có một cuộc sống ổn định…
Chẳng có thứ gì gọi là ổn định cả khi mà cuộc sống ngoài kia đang đầy dẫy những biến động được tính bằng giây. Công ty bạn đang làm phá sản, khủng hoảng kinh tế, Covid diễn ra, Ốm đau, bệnh tật, tai nạn…
Ổn định thực sự là khi năng lực bản thân được nâng cao, vứt vào đâu cũng sống được, tồn tại được trong mọi hoàn cảnh. Đó mới gọi là sự ổn định.
Sự thích nghi mới là thứ cần dạy cho bọn trẻ sau này, sống ở đâu cũng sống được, học trường nào cũng học được, chứ không phải là sự ổn định.